Stechiometria

Zadanie 1. Przeprowadzono doświadczenie, w którym próbkę wodorosiarczanu (IV) potasu o masie 18 g poddano termicznemu rozkładowi, który opisuje poniższe równanie reakcji: 2KHSO3 → K2SO3 + SO2 + H2O Eksperyment przerwano, gdy łączna liczba atomów tlenu obecnych w Czytaj dalej…

Stężenia i rozpuszczalność

Zadanie 1. W celu zbadania zawartości węglanu sodu w sodzie kalcynowanej próbkę sody o masie 10 gramów rozpuszczono w wodzie i dodano 100 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2 mol/dm3. Reakcja węglanu sodu z kwasem solnym przebiega zgodnie Czytaj dalej…

Dysocjacja i obliczanie pH

Zadanie 1. W temperaturze 25°C wodny roztwór węglanu potasu o stężeniu 0,51 mol/dm3 ma pH równe 12,0. Oblicz stałą dysocjacji zasadowej (stałą równowagi reakcji hydrolizy) anionu węglanowego. Uwzględnij fakt, że w wyrażeniu na stałą dysocjacji Czytaj dalej…

Elektrochemia i redoksy

Zadanie 1. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów utleniania i redukcji zachodzących podczas opisanej przemiany. Cr2O72– + Sn2+ + H3O+ → Cr3+ + Sn4+ + H2O /CKE, czerwiec Czytaj dalej…

Kinetyka, termochemia i równowaga chemiczna

Zadanie 1. Uczennica przeprowadziła w laboratorium pewną reakcję chemiczną (2A + 3B → C), dla której obserwowała zmiany szybkości reakcji w funkcji czasu. Początkowe stężenia wprowadzonych do naczynia reakcyjnego substratów wynosiły: dla substratu A – 5 mol/dm3, dla substratu Czytaj dalej…